Skip Navigation LinksMedisoft > Medisoft > Oferta > produkty > Technologia

W naszych rozwiązaniach stosujemy nowoczesne technologie oparte o rozwiązania firmy Microsoft zapewniające wysoką wydajność i niezawodność. Platforma Microsoft .NET i serwer baz danych Microsoft SQL Server to podstawa naszego oprogramowania.

Microsoft SQL Server 2008 to najdoskonalszy obecnie w swojej klasie produkt, który umożliwia budowanie sprawnych i wydajnych systemów bazodanowych. W wielu przypadkach, przy mniejszych systemach, wystarcza użycie bezpłatnej wersji Express z możliwością automatyzacji administrowania, co pozwala klientowi znacząco obniżyć koszty pozyskania systemu, bez obniżania poziomu bezpieczeństwa danych, niezawodności i z zachowaniem pełnej skalowalności.

Głównym narzędziem, którego używamy do tworzenia oprogramowania jest Microsoft Visual Studio 2010. Umożliwia ono pisanie aplikacji zarówno desktopowych, jak i internetowych. To potężne narzędzie wydatnie podnosi produktywność programistów (co przekłada się na niższe koszty tworzenia aplikacji), efektywność pracy zespołowej i przejrzystość projektów, Ułatwia dobre panowanie programistów nad tworzonym dziełem co pozwala na szybkie i bezpieczne wprowadzanie zmian w istniejących lub dodawanie nowych funkcjonalności.

Dzięki zastosowaniu narzędzi wspomagających proces tworzenia aplikacji nasze rozwiązania są elastyczne i w pełni skalowalne. Cechuje je przejrzysta, łatwo zarządzalna i modyfikowalna architektura.
Dla klienta oznacza to obniżenie kosztów nabycia i utrzymania systemu informatycznego.